Τα ιατρεία ΙΑΤΩΡ αποτελούν μια καινοτόμο πρωτοβουλία 


στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα.


Με πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας αντίστοιχους φορείς 


της Ευρώπης, τα ιατρεία ΙΑΤΩΡ αποτελούν κέντρο αναφοράς 


στην πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την θεραπεία


 οξέων και χρόνιων παθήσεων. Κεντρική φιλοσοφία είναι η σφαιρική φροντίδα των ασθενών 


με τη συνεργασία όλων των αντίστοιχων ιατρικών ειδικοτήτων, 


και η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. Τα ιατρεία ΙΑΤΩΡ είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένους ιατρούς 


και έμπειρο προσωπικό στο χώρο της Υγείας, συνεργάζονται δε 


με επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες 


και πιστοποιημένα εργαστήρια.